budynek-baner-copy

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

     W Niedzielę Palmową  w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Wałczu zorganizowano kiermasz
świąteczny. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 5  odpowiedzieli na apel "Pomóż koledze"
i wykonali piękne pisanki i kartki świąteczne, które sprzedawali w kościele. Dzięki hojności parafian
zebrano 493 zł, które przekazano na rehabilitację kolegi Adriana.

     Przed Świętami Wielkanocnymi wolontariusze odwiedzili Dom Dziennej Pomocy Społecznej w Wałczu. Uczniowie z klasy III b i V b należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali koncert
wiosenno-świąteczny, a każdemu pensjonariuszowi wręczyli wykonane wcześniej kartki i stroik świąteczny.

RUSZYŁA AKADEMIA TECHNIKI

     Akademia Techniki to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, prowadzony przez Samsung Elektronics Polskao i Centrum Nauki Kopernik, którego animatorzy
 w przystępny sposób je tłumaczą i angażują uczniów do eksperymentowania.
    
Doświadczenia będą przeprowadzane na popularnych sprzętach domowego użytku, dostarczonych przez Samsung Electronics Polska: telewizorach LCD lub mikrofalówkach. Co ważne - prezentowane podczas zajęć zjawiska fizyczne i chemiczne są ujęte w obowiązującej podstawie programowej. P1090114
Dotychczas odbyły się dwie edycje Akademii Techniki, z których każda objęła swym zasięgiem blisko pół tysiąca polskich miast. Zajęcia odbyły się w kilkuset szkołach, dzięki czemu wiedza o nowoczesnych technologiach dotarła do ponad 200 tysięcy gimnazjalistów. W ramach programu ogłaszane są także konkursy dla uczniów. W tym roku po raz pierwszy rozpisany zostanie także konkurs dla nauczycieli. Będzie można wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator dofinansuje także wyjazd na "zieloną szkołę" dla klasy, z której pochodzić będzie zwycięzca konkursu uczniowskiego.     

     Zgłoszenia naszej Szkoły dokonał Jerzy Olechnowicz . Pokaz odbędzie się 22 kwietnia.Informacje – Jerzy Olechnowicz           http://www.akademiatechniki.pl/

PIERWSZA POMOC

     W marcu w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu odbyło się szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli. Warsztaty odbyły się już po raz drugi. Przeszkoleni nauczyciele rozpoczynają już uczyć swoich wychowanków zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Materiały szkoleniowe oraz fantomy do szkolenia przekazała WOŚP.
Koordynatorami programu RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ są Zofia Zbierska i Anna Łukaszewicz.

Laureatom gratulujemy

KONKURS RECYTATORSKI

     Dnia 21 marca 2010r w Wałeckim Centrum Kultury odbył się etap powiatowy Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wyróżnienia zdobyły Agata Kucapska kl. VI b SP
i Olga Krogulewska z klasy III a gimnazjum.

     Gratulujemy! Uczennice zostały przygotowane przez panią Łucję Moskalewicz.

LAUREACI PLASTYCZNI

     17 marca 2010 r został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda" na etapie powiatowym.

Wśród laureatów znaleźli sie również uczniowie z naszej szkoły:
Julia Czyżewska kl. II b Sp
Zuzanna Zaskórska kl. IV b SP
Karol Ruszała kl. V b Sp
katarzyna Martusewicz kl. VI a SP
Mateusz Sowiński- nauczanie indywidualne Gimnazjum.

     Nasi plastycy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Prace w/w uczniów zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.
 

Laureatom gratulujemy

JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ

     Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu jako jedyny w mieście wraz z 90- cioma szkołami z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego zakwalifikował się do unijnego projektu ,, Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”‘. Projekt adresowany jest do uczniów pierwszych klas gimnazjum, trwa przez 3 lata szkolne i ma na celu rozwój kompetencji ucznia w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i  wykorzystania ich w praktyce. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który po zakończeniu projektu zostanie w placówce. W ramach projektu stworzona zostanie możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji uczniów oraz możliwość bezpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu, a także wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e – learningowej. Opiekę nad projektem w szkole obejmą Marta Kałamaja i Marcin Tarajkowski. Kolejny suces ‘ Piątki ‘.

     Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – to nazwa projektu, do którego zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego oraz Zachodniopomorski, Wielkopolski i Lubuski Kurator Oświaty. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Adresatem są uczniowie klas od 1 do 3 szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. W SP nr 5 do projektu przystąpiła klasa II a, którą prowadzą  panie Anna Wojnowska i Maria Gut. W ramach projektu organizowane będą zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, na których wykorzystane zostaną elementy terapii Marii Montessori. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 

KONKURS PLASTYCZNY

    Do szkolnego organizatora  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” w Zespole Szkół Miejskich nr1 w Wałczu wpłynęło 159 prac plastycznych.
    Dnia 5 marca 2010 roku komisja konkursowa w składzie: Mariola Płotka, Urszula Kraczkowska, Sylwia Delikat spośród wszystkich prac do eliminacji powiatowych wyłoniła: DSC00128

   Kategoria 6 - 8 lat:
       1.Julia Czyżewska kl. II c
       2.Aleksandra Kołosowska kl. II b
       3.Kajetan Oleksiński kl. II b
       4.Katarzyna Miękus kl. II a
       5.Kinga Wszędyrówna kl. II b
   Kategoria 9 – 12 lat:
      1.Karol Ruszała kl. V b
      2.Zuzanna Zaskórska  kl. IV b
      3.Oliwia Frydryk kl. III a
      4.Magdalena Polechońska kl. V b
      5.Małgorzata Podgórska kl. III a
      6.Klaudia Tworowska kl. IV b – wyróżnienie
      7.Anita Białek kl. III- wyróżnienie
   Kategoria  13 – 16 lat:
      1.Katarzyna Martusewicz kl. VI a
      2.Adrian Pielech  kl. VI a
      3.Natalia Cierpicka  kl. VI a
      4.Julia Krzyminiewska  kl. VI c
      5.Karolina Bilińska kl. VI c
   Uczniowie niepełnosprawni:
      1.Adrian Osiński nauczanie indywidualne
      2.Marta Gaczewska nauczanie indywidualne
      3.Magdalena Piwowarska kl. b integracyjna
      4.Adam Borodin kl. I b integracyjna
      5.Mateusz Sowiński nauczanie indywidualne

Można obejrzeć galerię prac plastycznych, które przeszły do eliminacji powiatowych.

POLONISTYCZNE LAUREATKI

     Kuratorium Oświaty w Szczecinie posumowało wyniki konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym województwie.

     Wśród laureatek znalazły się uczennice Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu.
W kategorii szkół podstawowych, w Konkursie Języka Polskiego z Elementami Historii uczennica szóstej klasy ZSM nr 1 Justyna Szymczak zdobyła tytuł laureatki, osiągając najwyższy wynik w województwie (w rywalizacji brało udział 172 uczniów). Justyna została przygotowana do konkursu przez nauczycielkę języka polskiego Łucję Moskalewicz i nauczycielkę historii Martę Szreńską.
W kategorii szkół gimnazjalnych w Konkursie Polonistycznym laureatką została uczennica klasy trzeciej Natalia Chruścicka, która osiągnęła piąty wynik w województwie, na 178 uczniów biorących udział w finale. Natalia została przygotowana do konkursu przez nauczycielkę języka polskiego Sylwię Malinowską. Obie uczennice zwolnione są z egzaminów końcowych w swoich kategoriach wiekowych. Ponadto przygotowana przez panią Łucję Moskalewicz uczennica klasy III gimnazjum Magdalena Nowak zdobyła jedenasty wynik w województwie.

 Gratulujemy.